Tétova Lelkek

by Padkarosda

/
  • Streaming + Download

     

1.
02:23
2.
02:55
3.
4.
02:30
5.
02:18
6.
02:02
7.
02:21
8.
02:55
9.
03:13
10.
03:13
11.
03:05
12.
13.

credits

released September 19, 2016

NEW SONGS LIVE / 2017:
www.youtube.com/watch?v=BLoxZxTrSys

tags

license

all rights reserved

about

Padkarosda Hungary

Rómeó - gitár/ének
Viktor - basszus
Gergő - dob

contact / help

Contact Padkarosda

Streaming and
Download help

Track Name: Új Emlékek
Immáron, e holbéli táj fogságában
Híján vagyunk az emlékeknek.
Kényszerített közöny, egymás kópiái,
Szolgái a léttelen létnek.

Lámpafénybe hasadó alakok vigyázzák,
Tapasztalásunk örök hiányát.
Léptem, hátrafelé haladó gondolat,
Perceim haláltusájukat vívják.

De ma új emlékeket gyártunk,
A pillanat újként lép a percbe,
Egycsapásra nyílik, titkaim zárt verme.

//////////////////////////////////////////////////////////////

New Memories

Now, captive on a lunar landscape
We are devoid of memories,
Indifference forced, copies of one another
Slaves to a beingless being

Our forever-lacking experience
Guarded by figures who splinter into lamplight
My gait, a backwards thought
My minutes stave off death-throes

But today we create new memories
The moments turn anew into minutes
The pit of my secrets suddenly open
Track Name: Bomlás
Látomásom gőz és pára.
Fáradt színek ülnek e tájra.
Beomlott pincék rejtekéből,
Eszméket hord a szél,
Mik haldokló állatként járják,
A kihalt utcákat.

Élve-bomló tetemükből,
Gyermekeink falatoznak,
Új isteneket remélnek,
De pusztulásra kárhozottak.
Ez látomásom körforgása,
Hol te is haldokló állatként járod,
A kihalt utcákat.

///////////////////////////////////////////////////////

Putrefaction

My vision is steam and vapor.
Tired colors sitting on this landscape.
Climbing out from collapsed basements
Ideas carried by the wind,
Roam like dying animals,
On deserted streets.

From their live-decaying corpses,
Our children take snacks,
They hope for new gods
But doomed by decay.
This is my repeated vision,
Where you roam too like a dying animal
On deserted streets.
Track Name: Tétova Lelkek
Kiszenvedő,
Meggyötört testek,
Valóságuk elnyeli
A mély szürkület.

Sebezhetőségük,
biztonságukban rejlik,
Haláluk után
Zárt koporsókan végzik.

De hitvány tükörképükről
Megfeledkeztek.
Tócsák fenekéről
Szótlanul figyelnek.

Nem hat rájuk se fegyver, se törvény,
Káprázatként élnek,
Ők a tétova lelkek,
Kik a halálból születtek.

Halálból születtem?
Halálra születtem?

/////////////////////////////////////////////////////////


Helpless Souls

Perishing,
Tortured bodies
Their realities engulfed
In deep twilight.

Their vulnerability,
Lies in their security,
After their death
They end in fastened coffins.

But shoddy reflections
They are forgotten.
From the bottom of puddles
They’re silently watching.

Not swayed by gun, nor law,
They live as mirages.
They are the helpless/vague souls,
Who were born from death.

Am I born to death?
Am I born from death?
Track Name: Próféták
Kapualjak szűrt fényéből,
Ködös szempárok figyelnek.
Ráncos, öreg testük,
Szomjazza az őrületet.

Az idő pókhálója,
Húsukba vájta fonalát,
Agg, elrontott életek,
Már nem tudják mi a valóság.

Hallom halk sikolyukat,
Gyűlölettel küszködnek.
Ők a szenvedés prófétái,
Önmaguk által üldözöttek.

Óvakodj a tekintetüktől,
Új testeket keresnek.
Ha megtalálnak, az öregedéssel,
Beléd költöznek.

Elrontott életek, belénk költöznek.
Elrontott életek, belénk költöznek.
A szenvedés prófétái, belénk költöznek.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////


Prophets

From the filtered lights of the archway,
Misty eyes are watching.
Wrinkled, old bodies,
Thirst for madness.

The cobwebs of time,
Carved into their flesh,
Old, ruined lives,
They do not know what's real.

I’ve heard their soft screams
Fighting their own hatred.
They are the prophets of suffering,
Persecuted by themselves.

Beware of their gaze,
Searching for new bodies.
If they find you aging,
They’ll move into you.

Ruined lives move into us.
Ruined lives move into us.
The prophets of suffering, they move into us.
Track Name: Éhség
Ma nem kel fel a hold,
A fény alszik bennünk,
Öszönállatokként
A párosodást éhezzük.

Féreg vagyok én
És féreg vagy te is,
Nyüzsgő rovarokként
A párosodást éhezzük.

Tejfölköd ereszkedik
Elborult elménkre,
Éhség-vakságunk
Az áldozat végzete.

Utoljára járja
Mindenki a táncát,
Az erősebbik élvezi
Halálos nászát.

Érzéseink,
Csak önmagunkról szólnak,
A jövő nemzedéke,
Nem magvainkból sorvad.

Utoljára járja
Mindenki a táncát
Az erősebbik élvezi
Halálos nászát.

///////////////////////////////////////////////////////


Hunger

The moon is not awake today,
The light sleeps inside us,
As animals of instinct
Craving mating.

I am a worm
And a worm you are too,
As bustling insects
Craving mating.

Milk-thick fog descends,
Onto our clouded minds,
Our hunger-blindness
Is the victim's destiny.

Everyone moving
In their last dance
The stronger enjoying
Their fatal unity.

Our feelings
Concern only us,
The next generation
Won’t moulder from our seed.

Everyone moving
In their last dance
The stronger enjoying
Their fatal unity.
Track Name: Repedések
Zavarodott állatként,
Rémálmomba születtem.
Elmosódó romok között,
Árnyékom dönt helyettem.

Ő irányítja a kezem,
Ő mozgatja a pofám,
Ha valaha is szerettél,
Most ne nyúljál hozzám.

Repedésekből előbújó alakok.
Falakon felkúszó árnyékok.
Vádló suttogás hallatszik minden házból,
A hideg kiráz a sötétben a csótányok zajától.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Cracks

Like a confused animal,
I was born into my nightmare.
Among blurring ruins,
My shadow decides for me.

He controls my hand,
He moves my jaw,
If you've ever loved me,
Do not touch me now.

Figures crawl from out of cracks
Shadows creeping up the walls.
Accusing whispers heard from every house,
The noise of cockroaches makes me shiver in the dark.
Track Name: Kórkép
Alkoholban ázó vázam,
Zsibbadó tetem.
Vonagló végtagok,
Menekülő szellem.

Üres palackok csontvázai,
Törnek a talpam alatt.
Tömegsírba temetik őket,
Mint máshol a halottakat.

Nem tudok értük mit tenni,
Talán nem is akarok,
Öljétek egymást,
Míg én túlélem a holnapot.

//////////////////////////////////////////////////////////


Pathography

My framework soaked in alcohol,
That is a numbing corpse,
Writhing limbs,
Escaping spirit.

Empty skeletons of bottles,
Breaks under my feet,
They will buried them in a mass grave,
Like elsewhere the dead's.

I can not do anything for them,
Maybe I do not want,
Go kill each other,
Meanwhile I'll survive the tomorrow.
Track Name: A Bérlő
A gyűlölet mocsarában
Mélyebbre süllyedek,
Bezáruló falak,
Beléjük zárt történetek.

Épületekben ragadt,
Elmúlt korok szelleme,
Elátkozza sorsunk,
Irányítja tetteinket.

Megtört családok
Fekete éneke,
Érzem a fájdalmukat,
Nem szabadulok tőle.

Történelmünket bujtató
Üres terek,
Átadják tébolyuk
Az új bérlőknek.

Rémtetteimet bújtató
Üres terek,
Átadják tébolyom
Az új bérlőknek.

Megtört családom
Fekete éneke,
Érzed a fájdalmukat
Nem szabadulsz tőle.

/////////////////////////////////////////////////////////////

The Tenant

In the swamp of hatred
I sink even deeper,
Walls closing shut,
Sealing stories within.

Trapped in buildings,
The spirits of past ages
Curse our fate,
Guide our actions.

Broken families
Blackness’ songs,
I can feel their pain,
And can't escape it.

Empty spaces hide our history
They hand over my madness
To the new tenants.

Empty spaces hide my transgressions
They hand over my madness
To the new tenants.

My broken families
Blackness’ song,
You can feel the pain
And can't escape it.
Track Name: Üveggolyók
Rabszolgatelepek szívében
Keltetőkben születnek.
Emészthetetlen kínok
Emésztik a testüket.
Elidegenedett arcukra
Nem ül ki a döbbenet.
Kígyózó sorokban
Öntik el a reggeleket.

Egyszer irigyeltem őket.
Úgy irigyeltem őket.
Boldogan csillogó
Üvegtekintetek.

Torlódó üveggolyók
Csikorogva ütköznek.
Érvénytelen életek
Teszik mire létrejöttek.
Elidegenedett arcukra
Nem ül ki a döbbenet.
Kígyózó sorokban
Öntik el a reggeleket

Egyszer irigyeltem őket.
Úgy irigyeltem őket.
Boldogan csillogó
üvegtekintetek.

//////////////////////////////////////////////////////////

Glass marbles

In the heart of slave-colonies
Born into hatcheries.
Indigestible agonies
Devour their bodies.
Their estranged faces
Show no amazement.
In snaking processions
Flooding the mornings.

Once I envied them.
I envied them so.
Their happily shining
Glass gazes.

A seething mass of glass-marbles
Screech and clash.
Their invalid lives
Fulfilling their purpose of existence.
Their estranged faces
Show no amazement.
In snaking processions
Flooding the mornings.

Once I envied them.
I envied them so.
Their happily shining
Glass gazes.
Track Name: Alakváltó
Arc nélküli,
Hamis képek.
Ők álmodnak engem,
Vagy én álmodom őket?

Taszító lényük
Titkon megigézett,
Görbülő tükröm,
Émelygek tőled.

Figyelő vagyok - figyellek
Figyelő szemeim - követnek
Figyelőd vagyok - figyellek
Figyelő szemeim - keresnek

Rossz nyelvek beszélik,
Alakváltó vagyok,
Görbülő tükröd,
Mely felveszi alakod.

Lelkeket feszítő,
Kísértő lidérced,
Viselkedés rabló,
Bipoláris képlet.

Figyelő vagyok - figyellek
Figyelő szemeim - követnek
Figyelőd vagyok - figyellek
Figyelő szemeim - keresnek

//////////////////////////////////////////////////////////////

Shapeshifter

Faceless,
False images.
Are they dreaming of me,
Or am I dreaming them?

Their repulsiveness
Secretly captivates me,
My curved mirror,
You are nauseating.

I'm a watcher - watching you
My watching eyes - follow you
I'm your watcher - watching you
My watching eyes - search for you

Cruel tongues say
I am a shapeshifter,
Curved mirror of yours,
Which takes your shape.

Straining souls
With your haunting nightmare,
Robbing behaviors
Bipolar formula.

I'm a watcher- watching you
My watching eyes - follow you
I'm your watcher - watching you
My watching eyes - search for you
Track Name: Élvezem
Lesből támadó
Erőszakos hangok;
Megrekedt fejlődésem
Ösvényein járok.

Perverz öröm
A kilátástalanság,
Posványba született gyermekek
A csatornákat lakják.

Jelekké formált
Rituális csontok;
A holnap zárt ajtajánál
Reményekkel állok.

Perverz öröm
A kilátástalanság,
Posványba született gyermekek
A csatornákat lakják.

Élvezem, élvezem,
Élvezem, élvezem,
Az éjszakává váló világ
Romlott gyümölcsét.

/////////////////////////////////////////////////////////


I Enjoy

Ambusher
Violent sounds.
I'm walking the paths
of my stagnant development.

Perverse pleasure
The hopelessness,
Swamp-born children
Living in sewers.

I enjoy

Ritual bones
transformed into symbols:
Before the closed door of tomorrow
I stand in hope.

Perverse pleasure
The hopelessness,
Swamp-born children
Living in sewers.

I enjoy, I enjoy,
I enjoy, I enjoy,
The rotten fruit of a world,
That is turning into night.
Track Name: Otthagyott Emlékek
Tátongó lyukak
Véget nem érő múltamon.
Sötét keringő.
Halálra ítélt ítélet.
Örökre feledni akarom
Megismert új emléked.

Nem létezel dögkutamban,
Nem engedem, hogy rám találjon
Otthagyott emléked.

Kivágtalak, kitöröltelek,
Fuldoklóan lélegzel
Otthagyott tájakon.

Hasadékokba tömtelek,
Eljárt az idő feletted.
Sötét keringő.
Halálra ítélt ítélet.
Erkölcstelen táncot járok
Az eltemetett részletek felett.

//////////////////////////////////////////////////////


Memories Left to Rot

Gaping holes
In my endless past.
The dark Waltz.
Condemnation condemned to death.
I want to forget forever
Your known new-memories.

You don’t even exist with the carcasses.
I won’t allow your memories—left to rot,
To find me again.

Cutting you out, wiping you out,
Your breath chokes
In deserted landscapes.

Stuffing you into cracks,
Time has passed you.
Dark Waltz
Condemnation condemned to death.
I move to this immoral dance
Over the buried details.